Manager de proiect

6373
ABC Human Capital
ABC Human Capital

 • Romania, Ilfov, BucureČ™ti

Se cauta persoana pentru postul de manager de proiect in domeniul constructiilor.

Se solicita:

 • experienta pe un post similar - minim 5 ani, in lucrari de constructii

 

Responsabilitati:

 • studiaza caietul de sarcini si se pronunta asupra posibilitatilor tehnice si economice de realizare ale obiectivului
 • participa la intocmirea ofertei prin propuneri privind programul de executie si fluxul de numerar aferent
 • studiaza Proiectul de Autorizare a Constructiei, prevederile Certificatului de Urbanism, prevederile Acordului unic, Autorizatiei de construire si detaliile de executie, documentatia tehnico – economica
 • coordoneaza planificarea activitatii pe faze si operatiuni, intocmirea graficului de executie detaliat si fluxul de numerar aferent cu incadrarea in termenul si bugetul incredintat pentru efectuarea lucrarii
 • participa la selectia de subcontractori ai societatii pentru executia proiectelor si stabileste pentru activitatea acestora bugetul maxim, termenele limita de predare precum si standardele de calitate asteptate
 • supervizeaza activitatea managerilor de proiect/ sefului/sefilor de santier/echipelor care asigura realizarea lucrarilor, precum si activitatea subcontractorilor, reprezentand societatea in relatia cu acestia
 • participa la sedintele de productie organizate pe santier
 • organizeaza si conduce sedintele de project si de analiza cu subcontractorii si cu personalul propriu privind derularea lucrarilor
 • analizeaza si monitorizeaza saptamanal: graficele de lucrari, planurile de actiune stabilite in vederea diferitelor probleme ce pot sa apara, planul de aprovizionare, programul de lucru al proiectelor gestionate
 • stabileste atributii, sarcini, responsabilitati pentru personalul din subordine colaborand cu Departamentul resurse umane pentru intocmirea fiselor de post
 • actualizeaza fisele de post ale salariatilor subordonati de cate ori este cazul (marirea volumului de lucru, legislatia in vigoare)
 • evalueaza periodic personalul din subordine, completeaza fisele de evaluare
 • estimeaza, programeaza si solicita din timp resursele umane pe specialitati (personal propriu si subantreprenori) conform graficului de executie
 • stabileste necesarul de instruire, planul de promovare pentru personalul din subordine
 • asigura managementul comunicarii prin coordonarea intregului flux de informatii care intra sau iese din proiect (catre beneficiar, proiectant, consultanti, subcontractori, autoritati publice, companie)
 • coordoneaza in permanenta relatiile cu subantreprenorii, clienti, beneficiari, diriginti de santier pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor aparute pe parcursul desfasurarii activitatii
 • asigura incadrarea in bugetul incredintat pentru efectuarea lucrarilor, prin urmarirea cheltuielilor efectuate sau preconizate a se efectua
 • verifica si valideaza calculatii de prêt pentru anumite activitati si post calcule ale activitatilor proiectelor
 • verifica si aproba liste cu propuneri de plati aferente lunii in curs (Management financiar): raspunde de fluxul de numerar generat, necesarul lunar de plati, programul incasarilor de la client, previziuni ale disponibilului de numerar, efectuarea de plati catre furnizori si subcontractanti
 • participa la toate evenimentele proiectelor (receptii pe faze determinante, receptii partiale sau finale, inclusiv receptia lucrarilor subcontractantilor) asigurand pregatirea adecvata a acestora
 • instiinteaza beneficiarii cu privire la indeplinirea conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor si receptia finala
 • urmareste ca pana la data agreata a fiecarei luni situatiile de lucrari sa fie intocmite si inaintate spre aprobare la beneficiari
 • urmareste transmiterea la sediul societatii a situatiilor de lucrari pt proiectele gestionate, acceptate de beneficiar, pentru facturare, pe luna precedenta
 • vzeaza situatiile de lucrari si facturile subcontractorilor dupa ce au fost controlate de seful de santier

 • Job
 • Proiect
 • Entry
 • Middle
 • Senior
 • Executive
Nu se mai poate aplica la acest job
Va rugam sa va autentificati!